Kost & Själ

Inloggning

Denna vecka tänkta jag rikta mig till alla er som på ett eller annat sätt har hand om andra människors vård, omsorg och hälsa. Det kan alltså egentligen rikta sig till alla som på något sätt har hand om andra människor, men eftersom det här först och främst handlar om kostens betydelse för hälsan, gäller det alla som lagar mat till någon/några, eller som hjälper andra med mat/matlagning och kanske framför allt till alla er kostombud som finns där ute och som har ett så viktigt arbete.

 

Till att börja med, varför äter vi mat?

 

Jo för att ge kroppen den näring den behöver för att hålla hela det komplexa systemet som hela tiden fortgår i våra kroppar igång, för att vi ska få energi som hjälper oss att hålla igång och vara vitala, så att hela cirkulationsapparaten och musklerna ska hålla sig friska och starka och fungera optimalt. Maten påverkar hur hela hormonsystemet fungerar eller i värsta fall inte fungerar (självklart är det mer än maten, men födan har en stor betydelse här, det går inte att komma ifrån).

 

Vad påverkar matens energiinnehåll?

 

Ja allt ifrån hur maten har växt, hur den skördats, fraktats, kanske processats, förvarats och hettats upp och sedan hur den kanske varmhålls och sedan förvaras som eventuella rester. 

 

Vad kan vi göra för att påverka energiinnehållet?

 

För att få ut optimalt av födan, gäller det att använda så rena råvaror som möjligt - alltså tillaga från grunden och tillaga så skonsamt som möjligt. Behöver du en uppdatering kring detta, läs gärna under veckans tips 19.01.25 - ”Att tänka på vid tillagning av mat”.

 

Hur påverkar födan oss?

 

Förutom att vi känner oss mätta och orkar mer, alltså de faktorer vi konkret märker, så påverkar födan hela kroppen och dess hormonsystem. Det vi stoppar i oss kommunicerar sedan med cellerna och helt beroende på det vi stoppat i oss rör sig hälsan mot antingen ett friskare liv eller mot ett med flera sjukdomar på sikt. Enkelt att förstå?  Det kan man ju tycka, men i praktiken är det inte så enkelt. De flesta av oss vet ju hur lätt det är att ta till hel- eller halvfabrikat då vi inte orkar bry oss om matlagning, trots att vi egentligen någonstans djupt där inne vet vilken förvirring tillsatser och processad mat skapar i våra kroppar. Vi kan märka det konkret genom viktuppgång/övervikt och inflammationer i kroppen som skapar smärta. Förhoppningsvis tar vi vårt förnuft till fånga innan vi hunnit bli allvarligt sjuka.

Idag vet man att kroniska inflammationer i kroppen är bidragande till flera av de allvarligaste sjukdomarna, och det har vi i de flesta fall varit med och skapat själva genom vår livsstil. Vi förstår det här och kan se konsekvenserna av vårt födointag. För en person med någon form av kognitivt hinder fungerar det inte så, det är där personalen måste komma in och bidra med gedigna kunskaper kring kosten, inspiration och framför allt vara förebilder! För hur det är så är det just som förebild man alltid skapar det mest effektiva och hållbara sättet att nå fram till andra.

 

Kostombud inom LSS

 

Ni som kostombud inom LSS har ett enormt stort ansvar. Ni ska stå för kunskaperna inom kost och hälsa på er arbetsplats, så att kollegor och brukare kan vända sig till er med frågor (och ingen kan ha svar på allt på en gång, men kan ta reda på vad som faktiskt gäller och vad som är sant!).

Ni ska ha koll på vad kommunens riktlinjer säger kring kosten, implementera dessa på arbetsplatsen och se till att det faktiskt följs(våga vara obekväma alltså) och ni måste dessutom inspirera hela arbetsgruppen för att alla ska sträva mot samma mål. Jag vet att ni är många eldsjälar där ute och ni är guld värda! Men det räcker inte med att en eller ett par på varje arbetsplats förstår vikten och betydelsen med en hälsosam kost och rörelse för att få en förmodligen både rent kroppsligt som kognitivt nedsatt/utsatt människa att kunna uppnå SITT optimala välmående, ALLA måste med på tåget! Det bör finnas minst två kostombud på varje arbetsplats, dels för att stötta varandra i de mer obekväma situtionerna, men det blir också lättare att inspirera till hållbara omställningar om man hjälps åt från två håll.

Idag är det ju dags att börja ”klustra” igen över enheterna. Passa då på att inspireras av varandra, hur har andra fått till ett fungerande kostkoncept och förhållningssätt. Ta hjälp av varandra ni kostombud på ”systerenheterna” och bolla idéer med varandra och vänta inte enbart in tillfällena där kostombudsträffarna är.

 

 

Kom ihåg - ni gör ett sjuhelsikes jobb på era enheter, fortsätt med det!!

Comments powered by CComment

banner_r_150.jpg

Mina Böcker

Chatta med Anki