Kost & Själ

Inloggning

Hur är det egentligen, den här kopplingen mellan aluminium och alzheimers demens, som redan 1965 upptäcktes av forskare? Det som upptäcktes då och som sedan har forskats kring och dividerats runt, är bl a att halterna av aluminium i kärlen i hjärnan hos avlidna personer med alzheimer har varit betydligt större hos dessa patienter kontra kontrollgrupper (upp till 20 gånger så höga halter).

Vad är det då som gjort att de haft så höga halter? Ja ingen vet, är det enkla svaret. 

 

Aluminium finns överallt omkring oss. Det finns naturligt i jorden och vattnet och följer alltså med i det vi äter och vattnet vi dricker. Det används i mediciner, kosmetika, hygienprodukter, kokkärl o s v. 

 

Det har visat sig att en hög antioxidantnivå skyddar mot aluminiumets gifteffekter och att vi oftast har en stark barriär mot aluminiumupptag i tarmen.

 

Genom åren har motstridiga forskningsresultat uppkommit och många säger idag att kopplingen inte har någon större betydelse, med åter andra menar att det visst har betydelse. 

 

Vad kan vi göra själva då för att minska eventuella risker?

Ja börja med att läsa innehållsförteckningen på dina hygienprodukter och använd sådant med enbart naturliga ingredienser. Släng ut gamla aluminiumkastruller (jag vet inte om det finns så många kvar att köpa egentligen idag) och var lite försiktig vid användandet av aluminiumfolie vid matlagning. Jag tycker att aluminiumfolie är ett suveränt hjälpmedel vid exempelvis ugnsbakning av allehanda livsmedel, men brukar då använd bakplåtspapper närmast livsmedlet för att minimera risken något. 

Och fortsätt att äta färgrikt och minst 500 g frukt och grönt per dag för att hålla antioxidantnivåerna höga för ett naturligt skydd. 

 

Forskningen fortgår och nya resultat och rekommendationer kommer säkerligen framöver igen. 

 

Comments powered by CComment

banner_r_150.jpg

Mina Böcker

Chatta med Anki