Kost & Själ

Inloggning

Kost och själ är sammanlänkade liksom ringar på vattnet. Du är värd att ta vara på, inifrån och ut. Det Du ger till Din kropp avspeglar sig sedan även i hur Du mår på djupet och i längden.

Vi tränar, yogar, mediterar, ja allt möjligt för att må bra i tider av stress. Men hur vi än gör, börjar hela vårt mående med det vi tillför vår kropp av näring och energi. Eftersom vi alla är olika individer, med olika förutsättningar, fungerar inte en och samma metod för alla, oavsett alla löftesrika tidningsrubriker media vill få oss att tro på. Min hjälp och mina råd bygger på vetenskapligt förankrade forskningsråd - inga "nya rön" och snabbfixar. 

 Jag heter Anki och har under lång tid tillbaka varit mycket intresserad av hur kosten påverkar oss. I vår familj och i den närmaste släkten finns allt från diabetes till cancer, med diverse födoämnesallergier och hjärt- kärlsjukdomar där emellan. Så för vår del har just hur kosten, men även den övriga livsstilen, påverkar hela måendet visats med all önskvärd tydlighet.

Jag har i mer än 30 år arbetat inom vård- och omsorg, varav större delen av tiden på LSS-boenden. Jag har även varit aktiv i arbetet som kostombud under en stor del av dessa år.

Under ett par år fick jag det stora förtroendet att starta upp cirklar angående kost och hälsa för personer inom LSS, i ett projekt som pågick i Norrköpings kommun kring kost och hälsa - "Hälsokörkortet", vilket var otroligt roligt och givande!

Jag är usk/msk (undersköterska/(mental)skötare) från början, vilket jag har haft stor nytta av i kombination med pedagogik i mitt arbete med kost och hälsa.

I december 2016 tentade jag av mina studier på Bergklint Education och blev därmed diplomerad/licensierad Kostrådgivare.

Övriga kurser jag läst på högskola inom kost är:

”Nutrition” 7,5 hp, Linköpings Universitet

”Övervikt bland barn och unga”, 7,5 hp, Högskolan i Kristianstad

”Mat och miljö”, 7,5 hp, Umeå Universitet

Och senast blev det "Folkhälsopsykologi" 15 hp, Högskolan i Gävle.

Jag brinner verkligen för att nå ut till alla som vill och behöver med den hjälp jag kan ge inom kosten, med individuell rådgivning för Dig som känner att Du vill ha det stödet. För att nå ut till så många som möjligt arbetar jag även med rådgivning på distans.

 

 

banner_r_150.jpg

Mina Böcker

Chatta med Anki